vlajka huEllátogattál projektünk weboldalára, amely azt a célt tűzte ki magának, hogy újra felülvizsgálja az 1945 és 1948 között a megújult csehszlovák demokráciában lezajlott jogi pereket, kihangsúlyozva az ún. Szlovák Nemzeti Tanács megtorló igazságszolgáltatását a mai Szlovákia területén. Akkoriban Szlovákiában a Szlovák Nemzeti Tanács által szervezett rendkívüli bíróságok (nemzeti bíróság és népi bíróságok) illegális és nem legitim jellegűek voltak. Hatáskörük terjedelme alapján nem csak a bukott szlovák köztársasági rezsim (1939-1945) képviselőivel kellet foglalkozniuk, hanem a nemzeti kisebbségek érdekképviselőivel is, akik honfitársaik javait szolgálva nyilvánosan szerepeltek az Első Szlovák Köztársaság ideje alatt. A bíróságok büntetések egész sorával sújtották az elítélteket: kezdve a nyilvános megrovássál, személyi jogok elvesztése és teljes vagyon elkobzásán keresztül, egészen a kivételes szabadságvesztés és golyó- vagy akasztás általi halálbüntetésekig. A legtöbb bírósági eljárás ebben az időben azonban a politikai folyamatok összes jelét kimutatta.

Ezt a projektet szimbolikusan indítjuk az első halálbüntetés 70-ik évfordulójára, amelyre Šmigovský Ján alezredest ítélték a rendkívüli bíróságok azért, amiért Nyitra város védelmi parancsnokaként nem vett részt az ún. Szlovák nemzeti felkelésben és ezzel városa lakosainak életét védelmezte, sőt katonái életét is…

Az, hogy az elítélt személyeket projektünk adatbázisába mentjük, még nem jelenti azt, hogy apriori és teljes egészében ártatlanoknak véljük őket a természeti törvény szempontjából, amely a természetjogot ihleti. Ellenkezőleg, azt jelenti, hogy bírósági eljárásaik tanulmányozásával még csak most kezdünk el foglalkozni és abban az esetben, ha kutatásunk bebizonyítja az elítélt ártatlanságát a természetjog szempontjából, ill. csekély mennyiségű tárgyilagos személyi vétségét a hozzá tulajdonított bűntettben, akkor elkezdünk dolgozni az adott személy rehabilitációs folyamatának jogi előkészületein.

Sajnos az ilyen személyek bírósági rehabilitációját, még a politikai folyamataik alapos felülvizsgálatát követően, 70 évvel elítélésük után sem lehet elérni Szlovákiában. A törvénytár bírósági rehabilitációról szóló 119/1990 számú aktuálisan érvényben levő jogszabálya alapján bírósági rehabilitáció bizonyos körülmények között csak az 1948. február 28. után jogerősen elítéltek számára lehetséges.

Ezzel a projekttel szeretnénk tehát többek között hatást gyakorolni a szlovák törvényhozókra, hogy jogi kereteket készítsenek elő az 1945 és 1948 közötti megtorló tárgyalások felülvizsgálatára.

Felkérjük az elítéltek közvetlen hozzátartozóinak családjait, hogy segítsenek nekünk az egyes perek tanulmányozásához szükséges adatok beszerzésével. A projektbe eddig besorolt magyar nemzetiségű foglyok jegyzékét ezen a linken találod. Ha szeretnél a projektbe további személyeket besorolni, vagy kiegészíteni a már besorolt személyek adatait, kérlek, fordulj hozzánk bizalommal az alábbi magyar nyelvű űrlap segítségével.

Az érzékeny adatok interneten keresztül történő feldolgozására a „https” biztonsági protokollt használjuk. Professzionális hozzáférést biztosítunk, amellyel óvjuk a hozzátartozók és kutatók kilétét.

Azonban hisszük, hogy az igazság nem félhet a vizsgálattól!

Go to top