V projekte evidujeme odsúdenú osobu spred 28. 2. 1948, na ktorú sa nevzťahuje Zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990. Zaradenie takejto osoby do projektu ešte neznamená, že budeme pracovať na príprave jej súdnej rehabilitácie, najmä ak sa pri výskume preukáže objektívna vina a vysoká miera závažnosti prisudzovaných zločinov z hľadiska prirodzeného zákona.
Go to top