Tvoje hodnotenie prípadu Jána Ferenčíka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25% - 5 votes
25%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Ferenčík, Ján, Mons. ThDr. (1888-1950)

Ferenčík, Ján, Mons. ThDr. (1888-1950)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Ružomberok, Nám. A. Hlinku Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Ružomberok, Nám. A. Hlinku Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
25 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Ružomberok, Nám. A. Hlinku
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top