Tvoje hodnotenie prípadu Jána Ferenčíka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25% - 5 votes
25%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Ferenčík, Ján, Mons. ThDr. (1888-1950)

Ferenčík, Ján, Mons. ThDr. (1888-1950)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Ružomberok, Nám. A. Hlinku Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Ružomberok, Nám. A. Hlinku Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
25 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Ružomberok, Nám. A. Hlinku
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 9 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Eugena Filkorna:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:22.22% - 9 votes
22.22%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Filkorn, Eugen, Mons. ThDr. (1881-1974)

Filkorn, Eugen, Mons. ThDr. (1881-1974)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava; Nitra, Seminárska 1 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, pápežský prelát Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava; Nitra, Seminárska 1 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, pápežský prelát Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?
22 out of 100 with 9 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava; Nitra, Seminárska 1
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz,
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, pápežský prelát
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia polovice majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Romana Fraštiu:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25.5% - 4 votes
25.5%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Fraštia, Roman, Dr. (?-?)

Fraštia, Roman, Dr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Kežmarok Hradný vrch 2 Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: verejne pokarhaný Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Kežmarok Hradný vrch 2 Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: verejne pokarhaný Dátum vykonania trestu: ?
26 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Kežmarok Hradný vrch 2
Povolanie: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: verejne pokarhaný
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Gejza Fritza:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:32.2% - 10 votes
32.2%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Fritz, Gejza, JUDr. (1880-1957)

Fritz, Gejza, JUDr. (1880-1957)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Solivar; Bratislava, Edlov dvor Povolanie: hlavný súdny radca Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 2 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Solivar; Bratislava, Edlov dvor Povolanie: hlavný súdny radca Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 2 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
32 out of 100 with 10 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Solivar; Bratislava, Edlov dvor
Povolanie: hlavný súdny radca
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 2 roky žaláru
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top