V tejto fáze docháda k tvorbe verejne dostupnej internetovej stránky s novými poznatkami o prípade, k tvorbe informačných materiálov o osobe, usporadúvaní seminárov a verejných podujatí, pristupuje sa k symbolickej finančnej zbierke a k symbolickému finančnému odškodneniu pozostalých obete. Získava sa súhlas pozostalých obete k súdnemu otvoreniu prípadu a k právnemu zastupovaniu obete.
Go to top