Tvoje hodnotenie prípadu Martina Sokola:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:14.43% - 7 votes
14.43%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Sokol, Martin, Dr. (1901-1957)

Sokol, Martin, Dr. (1901-1957)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Maróthyho 3 Profesia: notár, úradník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Maróthyho 3 Profesia: notár, úradník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
14 out of 100 with 7 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Maróthyho 3
Profesia: notár, úradník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top