Tvoje hodnotenie prípadu Karola Sidora:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:16.13% - 8 votes
16.13%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Sidor, Karol (1901-1953)

Sidor, Karol (1901-1953)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Dusilova 4 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia čelého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Dusilova 4 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia čelého majetku Dátum vykonania trestu: ?
16 out of 100 with 8 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Dusilova 4
Profesia: novinár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia čelého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Siváka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:29.83% - 6 votes
29.83%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Sivák, Jozef (1886-1959)

Sivák, Jozef (1886-1959)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Prievidza; Bratislava, Somolického 17 Profesia: novinár, školský inšpektor Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Prievidza; Bratislava, Somolického 17 Profesia: novinár, školský inšpektor Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
30 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Prievidza; Bratislava, Somolického 17
Profesia: novinár, školský inšpektor
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Martina Sokola:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:14.43% - 7 votes
14.43%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Sokol, Martin, Dr. (1901-1957)

Sokol, Martin, Dr. (1901-1957)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Maróthyho 3 Profesia: notár, úradník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Maróthyho 3 Profesia: notár, úradník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
14 out of 100 with 7 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Maróthyho 3
Profesia: notár, úradník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Júliusa Stana:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:20.2% - 5 votes
20.2%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Stano, Július, Ing. (1900-1971)

Stano, Július, Ing. (1900-1971)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Blahova 17 Profesia: strojný inžinier, vládny tajomník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Blahova 17 Profesia: strojný inžinier, vládny tajomník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
20 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Blahova 17
Profesia: strojný inžinier, vládny tajomník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 5 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Josefa Steinhübla:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:29.67% - 9 votes
29.67%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Steinhübl, Josef, vdp. (1902-1984)

Steinhübl, Josef, vdp. (1902-1984)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Handlová, okres Prievidza Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Handlová, okres Prievidza Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
30 out of 100 with 9 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Handlová, okres Prievidza
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: trest smrti obesením a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Suroviaka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:54.33% - 3 votes
54.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Suroviak, Štefan (1892-1950)

Suroviak, Štefan (1892-1950)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Žilina; Bratislava, Komerova 1 Povolanie: prednosta železničného dopravného úradu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 8 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Žilina; Bratislava, Komerova 1 Povolanie: prednosta železničného dopravného úradu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 8 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
54 out of 100 with 3 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Žilina; Bratislava, Komerova 1
Povolanie: prednosta železničného dopravného úradu
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 8 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top