Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Siváka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:29.83% - 6 votes
29.83%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Sivák, Jozef (1886-1959)

Sivák, Jozef (1886-1959)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Prievidza; Bratislava, Somolického 17 Profesia: novinár, školský inšpektor Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Prievidza; Bratislava, Somolického 17 Profesia: novinár, školský inšpektor Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
30 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Prievidza; Bratislava, Somolického 17
Profesia: novinár, školský inšpektor
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 3 roky žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top