Tvoje hodnotenie prípadu Aladára Kočiša:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:38.33% - 6 votes
38.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Kočiš, Aladár, Dr. (?-?)

Kočiš, Aladár, Dr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Rodobrany 12 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žalára Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Rodobrany 12 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žalára Dátum vykonania trestu: ?
38 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Ul. Rodobrany 12
Profesia: novinár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 7 rokov žalára
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top