Podľa priezviska na „š“

Tvoje hodnotenie prípadu Jána Šmigovského:

Primeranosť trestu J. Šmigovského:20.44% - 25 votes
20.44%
Morálna závažnosť zločinu marenia boja Slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a obnovenie Československej republiky a marenia prípravy národného povstania:23.99% - 23 votes
23.99%
Morálna závažnosť zločinu propagovania, verejného obhajovania a schvaľovalnia zradcovskej činnosti zrady na povstaní:26.14% - 23 votes
26.14%
Morálna závažnosť zločinu zúčastnenia sa na úsilí fašistických okupantov alebo domácich zradcov v úmysle potlačiť slovenské národné povstanie alebo znemožniť partizánsky boj, ako aj spolupôsobenia pri prenasledovaní účastníkov povstania alebo partizánskeh:26.92% - 23 votes
26.92%
Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:20.75% - 24 votes
20.75%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Šmigovský, Ján, pplk. (1903-1945)

Šmigovský, Ján, pplk. (1903-1945)

Spoločenská rehabilitácia  Podpor tento výskum: Web výskumu: http://jansmigovsky.sk Bydlisko: Spišské Podhradie Profesia: podplukovník Slovenskej armády Funkcia: veliteľ obrany mesta Nitra Číslo trestného spisu: Tnľud 2/45 Obhajcovia: Dr. Arnošt Marcis Obžalobcovia: Dr. M. Takáč Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Ľudovít Benada, František Zupka, Ján Svitok, Teofil Homer, Martin Kulich Body obžaloby: maril boj Slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a obnovenie Československej republiky a maril prípravy národného povstania; zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov alebo domácich zradcov v úmysle potlačiť slovenské národné povstanie alebo znemožniť partizánsky boj, ako aj spôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania alebo partizánskeho boja, ako aj udával okupačným vojskám; Rozsudok: zločin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b) c) retribučného nariadenia Dátum vynesenia rozsudku: 25. 9. 1945 Trest: trest smrti zastrelením a konfiškácia ¼ majetku Dátum vykonania trestu: 9. 10. 1945
Spoločenská rehabilitácia  Podpor tento výskum: Web výskumu: http://jansmigovsky.sk Bydlisko: Spišské Podhradie Profesia: podplukovník Slovenskej armády Funkcia: veliteľ obrany mesta Nitra Číslo trestného spisu: Tnľud 2/45 Obhajcovia: Dr. Arnošt Marcis Obžalobcovia: Dr. M. Takáč Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Ľudovít Benada, František Zupka, Ján Svitok, Teofil Homer, Martin Kulich Body obžaloby: maril boj Slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a obnovenie Československej republiky a maril prípravy národného povstania; zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov alebo domácich zradcov v úmysle potlačiť slovenské národné povstanie alebo znemožniť partizánsky boj, ako aj spôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania alebo partizánskeho boja, ako aj udával okupačným vojskám; Rozsudok: zločin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b) c) retribučného nariadenia Dátum vynesenia rozsudku: 25. 9. 1945 Trest: trest smrti zastrelením a konfiškácia ¼ majetku Dátum vykonania trestu: 9. 10. 1945
24 out of 100 with 118 ratings
stadium 1
Spoločenská rehabilitácia
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: http://jansmigovsky.sk
Bydlisko: Spišské Podhradie
Profesia: podplukovník Slovenskej armády
Funkcia: veliteľ obrany mesta Nitra
Číslo trestného spisu: Tnľud 2/45
Obhajcovia: Dr. Arnošt Marcis
Obžalobcovia: Dr. M. Takáč
Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Ľudovít Benada, František Zupka, Ján Svitok, Teofil Homer, Martin Kulich
Body obžaloby:
  1. maril boj Slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a obnovenie Československej republiky a maril prípravy národného povstania;
  2. zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov alebo domácich zradcov v úmysle potlačiť slovenské národné povstanie alebo znemožniť partizánsky boj, ako aj spôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania alebo partizánskeho boja, ako aj udával okupačným vojskám;
Rozsudok: zločin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b) c) retribučného nariadenia
Dátum vynesenia rozsudku: 25. 9. 1945
Trest: trest smrti zastrelením a konfiškácia ¼ majetku
Dátum vykonania trestu: 9. 10. 1945

Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Šrobára

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:14.29% - 7 votes
14.29%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Šrobár, Jozef (1873-1946)

Šrobár, Jozef (1873-1946)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Kapitulská 12 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: ? Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Kapitulská 12 Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: ? Dátum vykonania trestu: ?
14 out of 100 with 7 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Kapitulská 12
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: ?
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top