Tvoje hodnotenie prípadu Jána Jacka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:20% - 5 votes
20%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Jacko, Ján, vdp. (?-?)

Jacko, Ján, vdp. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: / Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 2 roky žaláru, strata občianskych práv a konfiškácia polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: / Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 2 roky žaláru, strata občianskych práv a konfiškácia polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?
20 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: /
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 2 roky žaláru, strata občianskych práv a konfiškácia polovice majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Františka Jankoviča:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:59.8% - 5 votes
59.8%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Jankovič, František, dekan-farár (?-1962)

Jankovič, František, dekan-farár (?-1962)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Banská Štiavnica Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 9. októbra 1939 ako náhradník potom, čo na mandát rezignoval z dôvodu pobytu v zahraničí Gejza Horňák; na mandát rezignoval v roku 1943; Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 12 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Banská Štiavnica Povolanie: rímsko-katolícky kňaz Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 9. októbra 1939 ako náhradník potom, čo na mandát rezignoval z dôvodu pobytu v zahraničí Gejza Horňák; na mandát rezignoval v roku 1943; Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 12 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
60 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Banská Štiavnica
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 9. októbra 1939 ako náhradník potom, čo na mandát rezignoval z dôvodu pobytu v zahraničí Gejza Horňák; na mandát rezignoval v roku 1943;
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 12 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top