Tvoje hodnotenie prípadu Františka Paškaya:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.33% - 3 votes
33.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Paškay, František (?-?)

Paškay, František (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Dubnica nad Váhom Profesia: riaditeľ meštianky Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 12 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Dubnica nad Váhom Profesia: riaditeľ meštianky Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 12 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
33 out of 100 with 3 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Dubnica nad Váhom
Profesia: riaditeľ meštianky
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 12 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Vojtecha Plechla:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:38.4% - 5 votes
38.4%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Plechlo, Vojtech Štefan, dekan-farár (1876-1958)

Plechlo, Vojtech Štefan, dekan-farár (1876-1958)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Dolné Dubové Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, na mandát rezignoval v roku 1943 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 8 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Dolné Dubové Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, na mandát rezignoval v roku 1943 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 8 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
38 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Dolné Dubové
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, na mandát rezignoval v roku 1943
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 8 rokov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Polyáka:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:50.33% - 6 votes
50.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Polyák, Štefan, Dr. (1882-1946/7)

Polyák, Štefan, Dr. (1882-1946/7)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Záblatie n/Váhom, p. Orechové Profesia: štátny tajomník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Záblatie n/Váhom, p. Orechové Profesia: štátny tajomník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
50 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko:

Záblatie n/Váhom, p. Orechové

Profesia: štátny tajomník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Mikuláša Pružinského:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:17.5% - 6 votes
17.5%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Pružinský, Mikuláš Ján Nepomuk Pavol, Dr. (1886-1953)

Pružinský, Mikuláš Ján Nepomuk Pavol, Dr. (1886-1953)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Mitošiny; Bratislava, Nám. Jozefa Budaya Profesia: statkár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Mitošiny; Bratislava, Nám. Jozefa Budaya Profesia: statkár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
18 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Mitošiny; Bratislava, Nám. Jozefa Budaya
Profesia: statkár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 7 rokov žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top