Tvoje hodnotenie prípadu Jána Vanča:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:100% - 1 votes
100%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Vančo, Ján P. (1890-1975)

Vančo, Ján P. (1890-1975)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Plavnica Vis Orlov Profesia: roľník, legionár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: ? Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Plavnica Vis Orlov Profesia: roľník, legionár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: ? Dátum vykonania trestu: ?
100 out of 100 with 1 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Plavnica Vis Orlov
Profesia: roľník, legionár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: ?
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Miloša Vanča:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:35.75% - 4 votes
35.75%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Vančo, Miloš, JUDr. (1884-1970)

Vančo, Miloš, JUDr. (1884-1970)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Turčiansky sv. Martin Profesia: advokár, právnik Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 2 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Turčiansky sv. Martin Profesia: advokár, právnik Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 2 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
36 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Turčiansky sv. Martin
Profesia: advokár, právnik
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 2 roky žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Vaňa:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:39% - 4 votes
39%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Vaňo, Jozef (?-?)

Vaňo, Jozef (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bardejov Profesia: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 18 mesiacov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bardejov Profesia: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 18 mesiacov žaláru a konfiškácia časti majetku Dátum vykonania trestu: ?
39 out of 100 with 4 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bardejov
Profesia: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 18 mesiacov žaláru a konfiškácia časti majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top