Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Beniaka:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:20% - 5 votes
20%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Beniak, Štefan (?-?)

Beniak, Štefan (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Rybany č. 96, okres Bánovce n/Bebr. Profesia: roľník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a strata polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?    
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Rybany č. 96, okres Bánovce n/Bebr. Profesia: roľník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 15 rokov žaláru a strata polovice majetku Dátum vykonania trestu: ?    
20 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Rybany č. 96, okres Bánovce n/Bebr.
Profesia: roľník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 15 rokov žaláru a strata polovice majetku
Dátum vykonania trestu: ?
   
Go to top