Podľa priezviska na „č“

Tvoje hodnotenie prípadu Pavla Čarnogurského:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:40.2% - 5 votes
40.2%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Čarnogurský, Pavol (1908-1992)

Čarnogurský, Pavol (1908-1992)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Vajnory; Bratislava, Palisády 62/II. Profesia: odborový prednosta ministerstva školstva a národnej osvety Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 18 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Vajnory; Bratislava, Palisády 62/II. Profesia: odborový prednosta ministerstva školstva a národnej osvety Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 18 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
40 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Vajnory; Bratislava, Palisády 62/II.
Profesia: odborový prednosta ministerstva školstva a národnej osvety
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 18 mesiacov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Pavla Čarnogurského:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:18.12% - 9 votes
18.12%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Čatloš, Ferdinand, gen. (1895-1972)

Čatloš, Ferdinand, gen. (1895-1972)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Liptovský Peter Profesia: vojak Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov; zbavený mandátu 5. 10. 1944  Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Liptovský Peter Profesia: vojak Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov; zbavený mandátu 5. 10. 1944  Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
18 out of 100 with 9 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Liptovský Peter
Profesia: vojak
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácii nových poslancov; zbavený mandátu 5. 10. 1944 
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 5 rokov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Matúša Černáka:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:16.83% - 6 votes
16.83%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Černák, Matúš (1903-1955)

Černák, Matúš (1903-1955)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Cintorínska 1/a Profesia: profesor filozofie, dejepisu a zemepisu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister školstva Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Cintorínska 1/a Profesia: profesor filozofie, dejepisu a zemepisu Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister školstva Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 3 roky žaláru Dátum vykonania trestu: ?
17 out of 100 with 6 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Cintorínska 1/a
Profesia: profesor filozofie, dejepisu a zemepisu
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister školstva
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 3 roky žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Konštantína Čulena:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:9.09% - 11 votes
9.09%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Čulen, Konštantín (1904-1964)

Čulen, Konštantín (1904-1964)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Havlíčkova 6 Profesia: železničný úradník, spisovateľ Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Havlíčkova 6 Profesia: železničný úradník, spisovateľ Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
9 out of 100 with 11 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Havlíčkova 6
Profesia: železničný úradník, spisovateľ
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top