Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Haššíka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:22.22% - 9 votes
22.22%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Haššík, Štefan (1898-1985)

Haššík, Štefan (1898-1985)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Michalovce; Bratislava, Blahova ul. 25/II. Profesia: vojak-dôstojník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Michalovce; Bratislava, Blahova ul. 25/II. Profesia: vojak-dôstojník Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
22 out of 100 with 9 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Michalovce; Bratislava, Blahova ul. 25/II.
Profesia: vojak-dôstojník
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: trest smrti a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Hermanna Höfleho:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:28.43% - 7 votes
28.43%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Höfle, Hermann Johann Matthäus (1898-1947)

Höfle, Hermann Johann Matthäus (1898-1947)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Miesto narodenia: Augsburg, Nemecko Profesia: vojak Funkcia: SS-Obergruppenführer, veliteľ SS a nemeckej vojenskej polície na území Slovenska Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením Dátum vykonania trestu: 9. 12. 1947
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Miesto narodenia: Augsburg, Nemecko Profesia: vojak Funkcia: SS-Obergruppenführer, veliteľ SS a nemeckej vojenskej polície na území Slovenska Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: trest smrti obesením Dátum vykonania trestu: 9. 12. 1947
28 out of 100 with 7 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Miesto narodenia:
Augsburg, Nemecko
Profesia: vojak
Funkcia: SS-Obergruppenführer, veliteľ SS a nemeckej vojenskej polície na území Slovenska
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: trest smrti obesením
Dátum vykonania trestu: 9. 12. 1947

Tvoje hodnotenie prípadu Jána Hollého:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.33% - 3 votes
33.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Hollý, Ján (?-?)

Hollý, Ján (?-?)

Web výskumu:/ Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Bydlisko: Bratislava, Riečna č. 2/II. Profesia: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 mesiacov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Web výskumu:/ Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Bydlisko: Bratislava, Riečna č. 2/II. Profesia: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 mesiacov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
33 out of 100 with 3 ratings

Web výskumu:/

stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Bydlisko: Bratislava, Riečna č. 2/II.
Profesia: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 mesiacov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Vojtecha Horáka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:20.6% - 5 votes
20.6%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Horák, Vojtech (?-?)

Horák, Vojtech (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Vajnory 202 Profesia: školský inšpektor Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Vajnory 202 Profesia: školský inšpektor Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
21 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Vajnory 202
Profesia: školský inšpektor
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Františka Hrušovského:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:46.63% - 8 votes
46.63%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Hrušovský, František, Dr. (1903-1956)

Hrušovský, František, Dr. (1903-1956)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Kláštor pod Znievom Profesia: univerzitný profesor histórie Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, riaditeľ Slovenského ústavu v Clevelande Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 10 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Kláštor pod Znievom Profesia: univerzitný profesor histórie Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, riaditeľ Slovenského ústavu v Clevelande Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 10 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
47 out of 100 with 8 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Kláštor pod Znievom
Profesia: univerzitný profesor histórie
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, riaditeľ Slovenského ústavu v Clevelande
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 10 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Antona Hudeca:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:50% - 2 votes
50%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Hudec, Anton, JUDr. (?-?)

Hudec, Anton, JUDr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Trenčín, Rozmajrinova ul. č. 2/a Profesia: advokát Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: verejne pokarhaný Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Trenčín, Rozmajrinova ul. č. 2/a Profesia: advokát Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: ? Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: verejne pokarhaný Dátum vykonania trestu: ?
50 out of 100 with 2 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Trenčín, Rozmajrinova ul. č. 2/a
Profesia: advokát
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: ?
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: verejne pokarhaný
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Mateja Huťku:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.33% - 3 votes
33.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Huťka, Matej, Dr. (?-?)

Huťka, Matej, Dr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Michalovce; Piešťany, ul. Samostatnosti č. 52 Profesia: verejný notár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Michalovce; Piešťany, ul. Samostatnosti č. 52 Profesia: verejný notár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
33 out of 100 with 3 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Michalovce; Piešťany, ul. Samostatnosti č. 52
Profesia: verejný notár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top