Tvoje hodnotenie prípadu Alojza Maceka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:36.3% - 10 votes
36.3%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Macek, Alojz (1909-1975)

Macek, Alojz (1909-1975)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Hlinkovej mládeže č. 2 Profesia: úradník, miestopredseda slovenského Červeného kríža Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Ul. Hlinkovej mládeže č. 2 Profesia: úradník, miestopredseda slovenského Červeného kríža Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
36 out of 100 with 10 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Ul. Hlinkovej mládeže č. 2
Profesia: úradník, miestopredseda slovenského Červeného kríža
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: doživotný trest odňatia slobody a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Alexandra Macha:

Nakoľko by Vám prekázala súdna rehabilitácia tejto osoby?:37.51% - 14 votes
37.51%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Mach, Alexander (1902-1980)

Mach, Alexander (1902-1980)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Blahova č. 23-25 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, šéf úradu propagandy, minister, hlavný veliteľ HG Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Blahova č. 23-25 Profesia: novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, šéf úradu propagandy, minister, hlavný veliteľ HG Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: ?
38 out of 100 with 14 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Blahova č. 23-25
Profesia: novinár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, šéf úradu propagandy, minister, hlavný veliteľ HG
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 30 rokov žaláru a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Viktora Magica:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.33% - 3 votes
33.33%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Magic, Viktor (1911-1970)

Magic, Viktor (1911-1970)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Sušany, p. Veľká Suchá, okr. Hnúšťa Profesia: učiteľ Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Sušany, p. Veľká Suchá, okr. Hnúšťa Profesia: učiteľ Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 5 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
33 out of 100 with 3 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Sušany, p. Veľká Suchá, okr. Hnúšťa
Profesia: učiteľ
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 5 mesiacov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Karola Mederlyho:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:38.4% - 5 votes
38.4%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Mederly, Karol, Dr. (1887-1949)

Mederly, Karol, Dr. (1887-1949)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Kalvária 3 Profesia: hlavný radca Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Kalvária 3 Profesia: hlavný radca Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
38 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Kalvária 3
Profesia: hlavný radca
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 7 rokov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Gejzu Medrického:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:38.31% - 13 votes
38.31%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Medrický, Gejza, Dr. (1901-1989)

Medrický, Gejza, Dr. (1901-1989)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Blahova 11 Profesia: redaktor-novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Blahova 11 Profesia: redaktor-novinár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 7 rokov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
38 out of 100 with 13 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Blahova 11
Profesia: redaktor-novinár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 7 rokov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Ferdinanda Mondoka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:25.38% - 8 votes
25.38%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Mondok, Ferdinand, vdp. (1903-1994)

Mondok, Ferdinand, vdp. (1903-1994)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Senica nad Myjavou Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, správca fary Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, na mandát rezignoval 29. 1. 1944 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majerku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Senica nad Myjavou Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, správca fary Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, na mandát rezignoval 29. 1. 1944 Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majerku Dátum vykonania trestu: ?
25 out of 100 with 8 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Senica nad Myjavou
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, správca fary
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, na mandát rezignoval 29. 1. 1944
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majerku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Antona Moravčíka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:39.6% - 5 votes
39.6%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Moravčík, Anton (?-?)

Moravčík, Anton (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Wiesnerova 11 Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 4. 2. 1943, ústredný tajomník HSĽS Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majerku Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Bratislava, Wiesnerova 11 Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 4. 2. 1943, ústredný tajomník HSĽS Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majerku Dátum vykonania trestu: ?
40 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Bratislava, Wiesnerova 11
Povolanie: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 4. 2. 1943, ústredný tajomník HSĽS
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 20 rokov žaláru a konfiškácia celého majerku
Dátum vykonania trestu: ?

Tvoje hodnotenie prípadu Štefana Mušáka:

Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:33.2% - 5 votes
33.2%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Mušák, Štefan, Dr. (?-?)

Mušák, Štefan, Dr. (?-?)

Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Námestovo Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
Výskum nezačal  Podpor tento výskum: Web výskumu: / Bydlisko: Námestovo Povolanie: ? Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov Číslo trestného spisu: ? Obhajcovia: ? Obžalobcovia: ? Členovia súdu: ? Body obžaloby: ? Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby Dátum vynesenia rozsudku: ? Trest: 9 mesiacov žaláru Dátum vykonania trestu: ?
33 out of 100 with 5 ratings
stadium 1
Výskum nezačal
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: /
Bydlisko: Námestovo
Povolanie: ?
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 25. 11. 1941 v rámci hromadnej kooptácie nových poslancov
Číslo trestného spisu: ?
Obhajcovia: ?
Obžalobcovia: ?
Členovia súdu: ?
Body obžaloby: ?
Rozsudok: vinný vo všetkých bodoch obžaloby
Dátum vynesenia rozsudku: ?
Trest: 9 mesiacov žaláru
Dátum vykonania trestu: ?
Go to top